EU sponsored
Project title:

Advancement and Automation of the VirtuAl Annotation system
– adjusting the tools to the demands of the market of AI technologies development

Project description:

Artificial intelligence is founded on the learning process in which intelligent devices, aided by computer algorithms and a great number of real-world images, learn to identify objects from the real-world environment. This learning process requires a substantial number of precisely annotated images. For companies working with AI, this can incur considerable expenses. Furthermore, annotating images is a long and costly process, prone to human error. Carrying out this project will ensure synthetic datasets which will be used for machine and deep learning algorithm training. This will significantly reduce both the time and cost needed to create the datasets, thus ensuring a position in the AI market.

Project time frame:

7 October 2019 – 7 April 2021

Total acceptable costs (HRK):

1,598,628.00

Total grant (HRK):

1,342,847.52

Grant recipient:

Protostar Labs d.o.o.
(Protostar Labs Ltd.)

EU sponsored
Naziv projekta:

Unaprjeđenje i automatizacija sustava “VirtuAI Annotation”
– prilagodba alata zahtjevima tržišta razvoja tehnologija umjetne inteligencije

Opis projekta:

Umjetna inteligencija zasniva se na procesu učenja pri kojem inteligentni uređaji, uz pomoć računalnih algoritama i velikog broja slika iz stvarnog okruženja, uče raspoznavati objekte u stvarnom okruženju. Za potrebe procesa učenja nužno je osigurati veliki broj precizno označenih slika, što je novim tvrtkama koje se bave ovom tematikom prevelik financijski izdatak, a sam proces označavanja slika je dugotrajan, skup i podložan pogreškama uslijed ljudskog faktora. Provedbom projekta, omogućit će se stvaranje virtualnih podatkovnih skupova slika koji će se koristiti za treniranje algoritama strojnog i dubokog učenja, što će značajno smanjiti cijenu i vrijeme potrebno za njihovo kreiranje, čime će se osigurati pozicija na tržištu umjetne inteligencije.

Razdoblje provedbe projekta:

07.10.2019.
07.04.2021.

Ukupni prihvatljivi troškovi (HRK):

1.598.628,00

Ukupna bespovratna sredstva (HRK):

1.342.847,52

Korisnik
bespovratnih sredstava:

Protostar Labs d.o.o.